Sensitiv Imago

 

Biorezonanční analýzu lidského organismu provádíme přístrojem Sensitiv Imago, pracujícím na základě zjištění, že buňky a tkáně, ale i orgány jsou strukturami o určitých bioelektrických vlastnostech a pokusy prokázaly, že při patologických procesech se mohou tyto vlastnosti rychle měnit.

 

Každý patologický proces, každý původce, každá změna homeostáze má individuální, poměrně přesně dané energetické spektrum a databáze přístroje je vybavena vzory valné většiny patologických procesů. Při vyšetření snímáme velké množství elektromagnetických kmitočtů, nesoucích kompletní informaci o všech procesech probíhajících v organismu. Tyto přístroj porovnává se vzory ve své databázi a při shodě jakéhokoli elektromagnetického rozmezí se vzorem nastává jev biorezonance. Přístroj tento proces zaznamenává a výsledek zobrazuje na monitoru.

 

Sensitiv Imago zachycuje data ze slabého elektromagnetického pole pacienta v souladu se schématem vyšetření a v závislosti na sledovaném orgánu (popř. skupině orgánů). Program Sensitiv imago nastaví přístroj na hodnotu elektromagnetických impulzů dotyčného orgánu. Tyto impulzy jsou zaznamenávány z mozku vyšetřovaného, aniž by měření na dotyčného jakkoli působilo. Data z přístroje jsou předávána programu Sensitiv Imago a ten tato data zpracovává a vyhodnocuje výsledky.

 

Tato metodika nám dává možnost získat nejúplnější informace o zdraví a o prvopočátečních příznacích nemocí (s ohledem na věk, pohlaví či jiné individuální prvky). Proto můžeme sledovat už samotný tvořící se proces, který můžeme zásadně ovlivnit ještě před jeho dozráním ve výraznou patologickou změnu v organismu.

 

 

Naše diagnostika v žádném případě není lékařské vyšetření a ani jej nenahrazuje. Předpokladem k provedení diagnostiky je podmínka, že nesmíte být uživateli kardiostimulátoru a nesmíte být epileptici!!

© copyright biorezonance most. Jakékoli užití obrázků včetně převzetí, šíření nebo dalšího využití bez souhlasu autora není dovoleno.